Địa điểm: Đà Lạt

Số lượng: 100

Một hoạt động khám phá Đà Lạt dành cho các thành viên của BCA đã được tổ chức. Ngoài mục đích gắn kết, chuyến đi còn dịp kỉ niệm 5 năm thành lập của tổ chức BCA Connect.