Địa điểm: Bình Quới – HCM

Số lượng: 200

“Tinh thần đội nhóm tốt nhất đến từ những người đang làm việc một cách độc lập hướng đến một mục tiêu chung.