Địa điểm: Đà Lạt

Số lượng: 300

“Khát vọng đại ngàn” là một chương trình Team – building khám phá và gắn kết mà OPPO DNB2 muốn dành tặng cho nhân viên của mình.